chevrolet-colorado
Bảng chi phí lăn bánh Chevrolet Cruze 2017 áp dụng T6/2017
1155 0

Hiện tại, mức thuế trước bạ phân chia làm 2 khu vực

  • Khu vực 1: Bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Giang: Thuế 12%.
  • Khu vực 2: Bao gồm các tỉnh thành còn lại, thuế trước bạ là 10%

Như vậy, giá xe lăn bánh Cruze sẽ chia theo 2 khu vực và theo từng phiên bản:

KHU VỰC 1:

  1. PHIÊN BẢN CHEVROLET CRUZE LT LĂN BÁNH TẠI KHU VỰC 1, CÁC CHI PHÍ BAO GỒM:
Tỉnh KHU VỰC 1 Thuế trước bạ ( giá niêm yết) 12%
THÔNG TIN XE – THANH TOÁN
Loại xe CRUZE LT Giá khuyến mãi 536,000,000
Giá niêm yết                            589,000,000    
Số chỗ 5 Hộp số SỐ SÀN 5 CẤP
Số tiền đặt cọc   Số tiền đối ứng  
CHI PHÍ SAU BÁN HÀNG
Thuế trước bạ 70,680,000  Phí đăng ký  
Thuế môn bài    Phí đăng kiểm, khám xe  
Bảo hiểm dân sự 450,000  Phí nộp thuế TB  
Bảo hiểm vật chất 8,683,200  Phí dịch vụ  
Phí đăng kiểm lưu hành 350,000  Phí trách nhiệm, đi đường:  
Phí biển số 20,000,000  Chi phí xăng xe:  
Phí bảo trì đường bộ( 12 tháng – 180 nghìn/tháng) 1,560,000  Cà số, ép biển  
TỔNG 101,723,200

  • PHIÊN BẢN CHEVROLET CRUZE LTZ LĂN BÁNH TẠI KHU VỰC 2, CÁC CHI PHÍ BAO GỒM:
Tỉnh KHU VỰC 1 Thuế trước bạ ( giá niêm yết) 12%
THÔNG TIN XE – THANH TOÁN
Loại xe CRUZE LTZ Giá khuyến mãi 626,000,000
Giá niêm yết 699,000,000    
Số chỗ 5 Hộp số Tự động 6 cấp
Số tiền đặt cọc   Số tiền đối ứng  
CHI PHÍ SAU BÁN HÀNG
Thuế trước bạ 83,880,000  Phí đăng ký  
Thuế môn bài    Phí đăng kiểm, khám xe  
Bảo hiểm dân sự 481,000  Phí nộp thuế TB  
Bảo hiểm vật chất 9,703,000  Phí dịch vụ  
Phí đăng kiểm lưu hành 350,000  Phí trách nhiệm, đi đường:  
Phí biển số 2,000,000  Chi phí xăng xe:  
Phí bảo trì đường bộ( 12 tháng – 180 nghìn/tháng) 1,560,000  Cà số, ép biển  
TỔNG 97,974,000

KHU VỰC 2:

Tỉnh KHU VỰC 2 Thuế trước bạ ( giá niêm yết) 10%
THÔNG TIN XE – THANH TOÁN
Loại xe CRUZE LT Giá khuyến mãi 536,000,000
Giá niêm yết                            589,000,000    
Số chỗ 5 Hộp số SỐ SÀN 5 CẤP
Số tiền đặt cọc   Số tiền đối ứng  
CHI PHÍ SAU BÁN HÀNG
Thuế trước bạ 58,900,000  Phí đăng ký  
Thuế môn bài    Phí đăng kiểm, khám xe  
Bảo hiểm dân sự 450,000  Phí nộp thuế TB  
Bảo hiểm vật chất 8,683,200  Phí dịch vụ  
Phí đăng kiểm lưu hành 350,000  Phí trách nhiệm, đi đường:  
Phí biển số 2,000,000  Chi phí xăng xe:  
Phí bảo trì đường bộ( 12 tháng – 180 nghìn/tháng) 1,560,000  Cà số, ép biển  
TỔNG 81.723.200

 

Tỉnh KHU VỰC 2 Thuế trước bạ ( giá niêm yết) 10%
THÔNG TIN XE – THANH TOÁN
Loại xe CRUZE LTZ Giá khuyến mãi 626,000,000
Giá niêm yết 69,900,000    
Số chỗ 5 Hộp số Tự động 6 cấp
Số tiền đặt cọc   Số tiền đối ứng  
CHI PHÍ SAU BÁN HÀNG
Thuế trước bạ 83,880,000  Phí đăng ký  
Thuế môn bài    Phí đăng kiểm, khám xe  
Bảo hiểm dân sự 481,000  Phí nộp thuế TB  
Bảo hiểm vật chất 9,703,000  Phí dịch vụ  
Phí đăng kiểm lưu hành 350,000  Phí trách nhiệm, đi đường:  
Phí biển số 2,000,000  Chi phí xăng xe:  
Phí bảo trì đường bộ( 12 tháng – 180 nghìn/tháng) 1,560,000  Cà số, ép biển  
TỔNG 97,974,000

 

AUTHOR

Chevrolet Thăng Long -

All stories by: Chevrolet Thăng Long