Người lái xe phải có giấy phép lái xe hợp lệ và trên 21 tuổi, bằng lái xe B1 hoặc cao hơn