Cảm nhận thực tế về Chevrolet Trax sau 400km đầu tiên