Chevrolet Colorado “cháy hết mình” với Việt Nam Offroad Cup 2017