Chevrolet Thăng Long lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh Đại lý xuất sắc toàn cầu tại Dubai