Cuộc thi TVBH và Kỹ Thuật Viên giỏi 2017 – GM THĂNG LONG