Dạ tiệc tất niên 2017- Ấm tình đoàn kết GM Thăng Long