ĐĂNG KÍ LÁI THỬ MIỄN PHÍ

Họ và tên:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Email:

Chọn loại xe:

Ngày có thể tham gia:

Người lái xe phải có giấy phép lái xe hợp lệ và trên 21 tuổi, bằng lái xe B1 hoặc cao hơn