Hỗ trợ đặc biệt cho những khách hàng mua xe Chevrolet để chạy Dịch vụ Grab trong tháng 5,6/2018