Ngày 18.11 (thứ 7) – Ngày hội trải nghiệm xe Chevrolet miễn phí tại SVĐ Mỹ Đình