Ngày 7.10 (thứ 7) đăng kí ngay để trải nghiệm xe Chevrolet tại TP. Thái Bình miễn phí