Ngày hội trải nghiệm xe Chevrolet miễn phí tại Ninh Bình