Ngày hội trải nghiệm xe Chevrolet miễn phí tại TP. Nam Định