Ngày hội trải nghiệm xe Chevrolet tại TP. Thái Bình miễn phí