Sự thật có nên mua xe Chevrolet Spark Duo chỉ gần 70 triệu