Tôn vinh: CVDV Tạ Văn Đức- gương mặt tiêu biểu “Tôi vì bạn” tháng 11/2017