Traiblazer 2.5L MT

Trang chủSản phẩm

 • 809000000SALES
  xe-chevrolet-captiva-revv
  • Mới.

  • 2018.

  • Diesel 2.5/2.8L, DI, DOHC, Turbo.

  • Hai tông màu đen/ xám.

  • 127mph.

Style Selector

Primary Color